WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Biuro Wyceny Nieruchomości VIZION świadczy usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych, a także z zakresu analizy, doradztwa i badania rynku nieruchomości, dla potrzeb osób prywatnych, banków, spółdzielni, przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej.

Właścicielem firmy jest Ewelina Morawiecka-Hornik - rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe nr 4808 nadane przez Ministra Infrastruktury, uprawniające do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Usługi wycen nieruchomości świadczone są w sposób obiektywny i niezależny, przy zachowaniu szczególnej staranności właściwej ze względu na zawodowy charakter czynności, zgodnie z obowiązującym prawem oraz z uwzględnieniem Powszechnych Krajowych Standardów Zawodowych opracowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM).

Wykonywanie wycen nietypowych, wymagających specjalistycznej wiedzy, odbywa się przy udziale odpowiednio dobranego zespołu ekspertów.

Rzeczoznawca Majątkowy
mgr inż. arch. Ewelina Morawiecka-Hornik